یه دم از کون بکن

یه دم از کون بکن

از کس بمالم

Advertisements

امشب اندرون کون من غوغایی بپاست

آب کیر
و
آب جو!

سکس و کون و اینقدر کیر؟

واقعا چرا؟

شاید من دنبال هم جنسم.

تو باغ مَردم؛ کون من

ass کون

چند روز پیش
با پسری رفتیم وسط باغی، ترسناک بود..
هی سعی می کرد کونم رو باز کنه
کیرش رو گذاشته بود و هی فشار می داد
می گفتم بابا
بکن تو دیگه! چی کار می کنی؟
..
دلم نیومد بگم هنوز مرد نشدی..
مرد با یه فشار کون رو پاره می کنه اما تو فقط چهره زیبا و ادعا داشتی همین.

اگر من هم این کوس و هیکل را داشتم..

عکس کوس کس زیبا ایرانی

عکس کوس کس دختر ایرانی

اگر من هم این کوس را داشتم؛

همه جور وضعم توپ بود

هم پول

هم انواع شوهر و مشتری

لای پایش را نگاه کنید
عجیب خوردنیست

قدم من 170 و وزن من 55

باز هم رکسانای شیرازی

https://i0.wp.com/parniaz.info/upload_image/4a7e4f00c10580f36f81c02e55c5afae.jpg

شب شده است

این رکسانا را باز می بینم

دلم می خواهم لبش را بمکم

کوس و کون

کوس  و کونی دارم

بس گشاد